Internista – kardiolog

dr sci. med. Vladimir Knezović

dr Vladimir Knezovic

dr sci. med. Vladimir Knezović
Posebna sfera interesovanja je ritmologija.

Vladimir Knezović je rođen u maju 1991. godine. Nakon završene osnovne škole upisuje Srednju medicinsku školu ,,7. april’’ u
Novom Sadu, smer medicinska sestra-tehničar. Godine 2010. završava srednju medicinsku školu sa maksimalnom prosečnom ocenom kao nosilac diplome ,,Vuk Karadžić’’ i kao kandidat za đaka generacije. Iste godine upisuje Medicinski fakultet u Novom Sadu, smer
Integrisane akademske studije medicine. Diplomirao je na Medicinskom fakultatu 2016. godine sa prosečnom ocenom 9,57. Tokom studija aktivno učestvovao na nekoliko studentskih kongresa, takođe proveo letnju praksu 2015. godine na Prvom moskovskom državnom medicinskom fakultatu ,,I.M.Sechenov’’.

Nakon završenog fakulteta počinje sa radom na Institutu za kardiovaskularne bolesti Vojvodine (IKVBV) Sremska
Kamenica. Od 2018. godine je zaposlen na Odeljenju interventne elektrofiziologije, a iste godine počinje da radi u elektrofiziološkoj sali aktivno participirajući u procedurama elektofiziološkog ispitivanja i kateterske ablacije srčanih aritmija.

Tokom specijalizacije
pored kontinuirane edukacije iz ove oblasti na IKVBV obavio je i nekoliko edukacija u inostranstvu, od kojih je najznačajniji tromesečni boravak u Institutu za kliničku i eksperimentalnu medicinu u Pragu – IKEM, kod prof. dr Josef Kautznera, gde je unapredio
veštine u oblasti kateterske ablacije srčanih aritmija, ali i ovladao intrakardijalnim ultrazvukom (ICE). Tokom boravka u IKEMu, između ostalog je participirao i u procedurama kateterske ablacije atrijske fibrilacije netermalnom energijom –
Pulsed electric field (PEF)
catether ablation – uključujući i pacijente iz BEAT AF studije koja je u toku. U junu 2023. godine položio specijalistički ispit iz interne medicine. Oktobra 2023. godine upisuje užu specijalizaciju iz kardiologije. Samostalno izvodi procedure elektrofiziološkog
ispitivanja i kateterske ablacije pretkomorskih i komorskih poremećaja ritma na IKVBV.


Zakažite pregledKardiologija

Ordinacija Limana 2024. Sva prava zadržana.