Preventivni pregledi

Poligenetsko testiranje


ŠTA JE POLIGENETSKO TESTIRANJE?Bolesti srca i krvnih sudova su već decenijama unazad vodeći uzrok oboljevanja, radne nesposobnosti, izostajanja sa posla i prevremene smrtnosti (pre 65. godine) u razvijenim zemljama i u zemljama u razvoju. Prema podacima Svetske zdravstvene organizacije, ishemijska bolest srca predstavlja najčešći uzrok smrti u svetu odnoseći preko 7.4 milona života godišnje, što čini 13.2% svih smrtnih ishoda. Pored toga, svaki šesti muškarac i svaka sedma žena u Evropi umre od infarkta miokarda.

Sprečavanje bolesti srca je veliki izazov za javno zdravlje. Do sada su lekari imali dobre, ali ograničene mogućnosti da otkriju ko je pod rizikom da oboli od kardiovaskularnih bolesti.

Oko polovine rizika uzrokuje životni stil – koliko i šta jedete, koliko alkohola pijete, da li pušite? Koliko i u kojoj meri se bavite fizičkom aktivnošću? Sve ovo predstavlja faktore koji značajno utiču na rizik od kardiovaskularnih bolesti. Ali, šta je sa drugom polovinom?

Druga polovina rizika je u našim genima i do skoro je bilo gotovo nemoguće proceniti taj rizik. Ono što je bilo moguće je ispitati pacijenta o porodičnoj anamnezi i srčanim oboljenjima, proveriti krvni pritisak i gojaznost. Ali, nije bilo moguće zapravo ispitati gene.

Sada to činimo vrlo jednostavnim i bezbolnim testom – poligenetskim testiranjem na rizik od kardiovaskularnih bolesti.poligenetsko testiranje
Zahvaljujući ovom testu, prevencija, koja je do sada bila opšta i gotovo ista za svaku osobu, postaje potpuno personalizovana, prilagođena za svakog pojedinačnog pacijenta.
Limana je jedina ordinacija u regionu koja vrši poligenetsko testiranje na rizik od koronarne bolesti.
U našoj ordinaciji radimo CardioScorepoligeni DNK test za identifikaciju rizika od bolesti koronarnih arterija, razvijen od strane Allelica Srl – kompanije osnovane od istraživača sa univerziteta Oxford i Sapienza univerziteta iz Rima. CardioScore test smatra se jednim od najrazvijenijih poligenetskih testova na rizik od kardiovaskularnih bolesti u svetu.

Koristeći CardioScore DNK test, nudimo pacijentima pristup genetskim zdravstvenim informacijama koje su neprocenjivo sredstvo za personalizaciju planova prevencije. CardioScore obavlja analizu polimorfizama pojedinačnih nukleotida raspoređenih duž genoma da bi se procenio poligenetski rezultat povezan s povećanim rizikom od razvoja koronarne arterijske bolesti.Zašto je CardioScore test važan za Vas? • Osobe identifikovane sa visokim rizikom mogu smanjiti svoj apsolutni rizik koronarne bolesti za 50% kroz intervencije na način života. CardioScore DNK test Vam omogućava da identifikujete visok nivo rizika za koronarne bolesti, koji bi inače ostali neprimećeni.
 • CardioScore je DNK test koji izvodi genomsku analizu baziranu na 6 miliona genetskih varijacija. Drugi testovi koji su već na tržištu analiziraju samo nekoliko desetina genetskih varijacija (omogućavajući analizu sa dosta smanjenim prediktivnim mogućnostima).
 • CardioScore DNK test je neinvanzivan test baziran na uzorku pljuvačke i može se izvoditi na bilo kojoj osobi kod je eventualno postoje faktori rizika.


Šta je poligenetska ocena rizika?


Poligenetska ocena rizika je vrednost izračunata i izmerena kao suma rizika različitih oblika jednog istog gena.

Šta znači imati visoku vrednost poligenetske ocene na rizik?

Visoka vrednost poligenetske ocene na rizik pokazuje da pacijent ima veći rizik razvoja koronarne bolesti nego prosečna osoba. Rizik može biti od 3 do 5 puta veći od prosečne osobe. Visoka vrednost ne znači nužno da će se bolest sigurno razviti, već da postoji veća mogućnost da se bolest razvije, nego kod prosečne osobe.

Postoje mnogi faktori načina života koji mogu da doprinesu i promene apsolutni rizik. Na primer, rizik od koronarne bolesti varira na osnovu starosti i životnih navika.

Cilj ovog testa je da doktor i pacijent budu u mogućnosti da preventivno reaguju na bolest, kako se ne bi ni pojavila.

Važno je napomenuti da rezultati analize nemaju dijagnostičku vrednost. Cilj ovog testa i analize je da lekar može da zna koliki je genetski rizik od razvoja bolesti za nekog pacijenta. Na taj način, svakom pacijentu će se pristupiti posebno.Ko treba da uradi test?DNK testiranje na rizik od kardiovaskularnih bolesti

Visok BMI, porodična anamneza, pušenje cigareta, visok krvni pritisak ili visok nivo LDL-a samo su neki od karakteristika koje upućuju da treba da uradite CardioScore test. U prisustvu visokog poligenog rezultata ovi pacijenti dostižu 10-godišnji rizik od 20% čak i u ranom uzrastu, što zahteva upotrebu personalizovanih intervencija i terapija.

CardioScore testu bi trebalo da se podvrgnete ako:

 • Ste muškarac stariji od 45 godina
 • Ste žena starija od 55 godina
 • Pacijenti mlađi od 45 godina sa dijagnozom hipertenzije (u prisustvu visokog poligenog rezultata, njihov rizik nakon 40. godine eksponencijalno raste)
 • Želite da saznate svoj rizik, bez obzira na dob, zdravstveno stanje, način života i porodičnu anamnezu

CardioScore test treba obaviti i 10 godina ranije, ako:

 • Imate visok pritisak
 • Imate visok nivo holesterola
 • Imate dijabetes
 • Ste pušač, ili ako ste bili pušač
 • Imate rođake sa srčanim bolestima
 • Ste retko fizički aktivni

Ordinacija Limana 2024. Sva prava zadržana.