CENOVNIK

CENOVNIK VAŽI OD 01.04.2024.

PREGLED CENA
Prvi kardiološki pregled + EKG 6.000,00
Kardiološki pregled (kontrola unutar mesec dana) + EKG 4.500,00
Kardiološki pregled + ehokardiografija + EKG 7.500,00
Elektrokardiogram (EKG) 1.000,00
Test opterećenjem 5.000,00
Ehokardiografski pregled 5.000,00
Ekspertski ehokardiografski pregled 8.000,00
Ehokardiografski pregled + 4D 11.000,00
Ehokardiografski pregled + „speckle tracking“ 9.000,00
Kontrastni ehokardiografski pregled (NaCl) 8.000,00
Kontrastni ehokardiografski pregled (Optison) 9.000,00
Ekspertski eho + transkranijalni dopler „bubble“ test 8.000,00
24h Holter monitoring EKG-a 4.500,00
24h Holter monitoring krvnog pritiska 3.500,00
Dopler karotida 4.500,00
Dopler karotida i vertebralnih arterija 5.000,00
Dopler arterija gornjih ekstremiteta 4.500,00
Dopler arterija donjih ekstremiteta 4.500,00
Dopler vena donjih ekstremiteta 4.500,00
Dopler arterija i vena donjih ekstremiteta 5.500,00
Endokrinološki pregled 6.000,00
Pulmološki pregled 6.000,00
Spirometrija 3.500,00
Alergološko testiranje 5.000,00
Pregled nefrologa-imunologa 6.000,00
Pregled gastroenterologa 6.000,00
Pregled hematologa 6.000,00
Pregled onkologa 6.000,00
UZ štitne žlezde 3.500,00
UZ gornjeg abdomena 3.200,00
UZ donjeg abdomena 3.200,00
UZ gornjeg i donjeg abdomena 4.500,00
UZ renalnih arterija 4.500,00
UZ dojke 6.000.00
Spirometrija sa bronhodilatatornim testom 5.000,00
Pulmološki pregled (kontrola u meseca dana) 4.000,00
Pregled nefrologa-imunologa (kontrola u meseca dana) 4.000,00
Endokrinološki pregled (kontrola u mesec dana) 4.000,00
Pregled gastroenterologa (kontrola u mesec dana) 4.000,00
Pregled hematologa (kontrola u mesec dana) 4.000,00
Pregled onkologa (kontrola u mesec dana) 4.000,00
Internistički pregled 5.000,00
Internistički pregled (kontrola u mesec dana) 3.500,00
Konsultacija nutricioniste 6.000,00
Konsultacija nutricioniste (kontrola u mesec dana) 4.000,00
Konsultacija nutricioniste + kreiranje plana ishrane 8.000,00
Prevencija tromboze (kontrola) 3.000,00
Pregled ritmologa (kontrola) 4.500,00
Angiološki pregled (kontrola) 4.500,00
Pregled ritmologa 8.000,00
Testiranje na „Sleep Apnea“ 15.000,00
Endokrinološki pregled i UZ štitne žlezde 7.500,00
Dobutaminski stres ehokardiografski pregled 14.000,00
Dobutaminski stres ehokardiografski pregled uz Optison 17.000,00
Dopler abdominalne aorte 4.000,00
Prevencija tromboze (prvi pregled) 5.000,00
Angiološki pregled 7.000,00
Ultrazvučna dijagnostika onkoloških pacijenata 4.000,00
UZ pregled mišića, tetiva, zglobova 4.000,00
Poligenetsko testiranje na koronarnu bolest 29.900,00
Kreiranje plana ishrane 4.000,00
Kolonoskopija 17.000,00
Anestezija za kolonoskopiju 8.000,00
Gastroskopija 12.500,00
Anestezija za gastroskopiju 8.000,00
Davanje parenteralne terapije 500,00
Ordiniranje infuzionog rastvora (doneti infuzioni rastvori) 1.000,00
Ordiniranje infuzionog rastvora (naši infuzioni rastvori) 1.500,00
„Sleep Apnea“ kontrola 4.000,00
Pregled elektrostimulatora srca 6.000,00

Ordinacija Limana 2024. Sva prava zadržana.