Internista – nefrolog

dr Tijana Azaševac

nefrolog novi sad tijana azaševac

dr Tijana Azaševac

Internista – nefrologPosebne sfere interesovanja su joj akutno bubrežno oštećenje – dijagnostika i lečenje, lečenje hronične bubrežne bolesti i njenih komplikacija kao i transplatacija bubrega.

dr Tijana Azaševac je rođena u Novom Sadu, gde je završila osnovnu školu i gimnaziju sa odličnim
uspehom. Medicinski fakultet Univerziteta u Novom Sadu završila je 2005. godine sa prosečnom ocenom 9,34 i ocenom deset na diplomskom ispitu. Nakon položenog stručnog ispita, od 2006. godine je zaposlena na Klinici za nefrologiju i kliničku imunologiju, Kliničkog centra Vojvodine

Novom Sadu pohađala je od 2008. do 2012. godine, a subspecijalističke studije iz oblasti nefrologije na istom fakultetu tokom 2014-2015. godine. Radi kao internista-nefrolog na Klinici za nefrologiju i kliničku imunologiju, Kliničkog centra Vojvodine.

Autor je i koautor više naučnih članaka i radova prezentovanih na domaćim i inostranim skupovima.

Učestvuje kao saradnik u više međunarodnih projekata iz oblasti nefrologije. Govori engleski i italijanski jezik.


Zakažite pregledNefrologija

Ordinacija Limana 2024. Sva prava zadržana.