Internista – kardiolog

dr Snežana Stojšić

snezana stojšić

dr Snežana Stojšić

Internista – kardiologPosebna sfera interesovanja su napredne ehokardiografske metode poput 4D, „speckle tracking„-a i stres ehokardiografije, koje je stekla dugogodišnjim radom u Ehokardiografskom kabinetu Klinike za kardiologiju – IKVBV.

Dr Snežana Stojšić, internista – kardiolog rođena je 1972. godine. Medicinski fakultet završava 1996. godine, a specijalizaciju iz oblasti interne medicine 2004. takođe na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu. 2009. postaje subspecijalista kardiologije.
Od 1997. godine radi na Institutu za kardiovaskularne bolesti Vojvodine, na klinici za kardiologiju. Obučena je za dijagnostiku i lečenje hospitalizovanih bolesnika, transtorakalni eho, transezofagealni eho, streseho i kontrastni eho. Ekspert je za ehokardiografiju.

Redovno piše radove, učestvuje na mnogo naučnih projekata i brojnim kliničkim studijama.

Pohađala je razne obuke i usavršavala se, među kojima su i:

  • KVBV – znanje i veština izvođenja ehokardiografije
  • Škola za ehokardiografiju, Beograd 2004
  • Edukacija iz stresehokardiografije, Milano – bolnica San Donato 2010
  • Edukacija iz transezofagealne ehokardiografije, IKVBV 2010 – 2011
  • Edukacija iz stresehokardiografije sa posebnim osvrtom na ergostresehokardiografiju i 2D strain kao nove metode objektivizacije miokardne deformacije, Univerzitetska Klinika u Mesini 2012
  • Edukacija i uvođenje u kliničku praksu, 2016. 4D eho IKVBV
  • 2017. Uvođenje kotrastne ehokardiografije na teritoriju Republike Srbije (kao član tima Prof. dr A. Stojšić – Milosavljević ) koji je danas u svakodnevnoj primeni

Učestvuje na mnogim naučnim skupovima, kako nacionalnim, tako i internacionalnim, prezentujući rezultate svoga rada, ili kao edukator.


Zakažite pregledKardiologija

Ordinacija Limana 2024. Sva prava zadržana.