Internista – kardiolog

dr sci. med. Ksenija Babović – Stanić

kardiolog novi sad dr sci. med. ksenija babović - stanić

dr sci. med. Ksenija Babović – Stanić

Internista – kardiologDugogodišnje iskustvo u praćenju i lečenju pacijenata nakon kardiohirurških operacija Klinike za kardiovaskularnu hirurgiju Instituta za kardiovaskularne bolesti Vojvodine – IKVBV.

dr sci. med. Ksenija Babović – Stanić rođena je 1976. godine u Beogradu. Medicinski fakultet upisuje 1995. godine i završava ga u roku, 2001. godine. Zaposlena je na Institutu za Kardiovaskularne bolesti Vojvodine od 2002. godine. Radi na klinici za kardiohirurgiju u odeljenju za postoperativnu rehabilitaciju kao šef odseka. Specijalizaciju iz interne medicine završava 2007. godine sa vrlo dobrim uspehom, a subspecijalizaciju iz kardiologije 2014. godine

Doktorske studije upisuje 2015. godine, a doktorira 2020. godine sa temom “Kontrastom indukovana nefropatija kao prediktor akutizacije bubrežne insufijencije, komplikacije i mortaliteta nakon kardiohirurških intervencija.”
Na Institutu za kardiovaskularne bolesti Vojvodine završava edukaciju iz ehokardiografije 2016. godine.

  • Članstva:
    • Evropsko udruženje kardiologa
    • Udruženje kardiologa Srbije
    • Ehokardiografsko udruženje Srbije
    • Lekarska komora Srbije

Udata je, majka jednog deteta.


Zakažite pregledKardiologija

Ordinacija Limana 2019. Sva prava zadržana.

Želiš da dobijaš savete o zdravlju i informacije od nas?


Prijavi se na naš Newsletter!

Call Now Button