Kardiohirurg

Prof. dr Lazar Velicki

Prof. dr Lazar Velicki, kardiohirurg

Prof. dr Lazar Velicki

KardiohirurgStručnjak u domenu adultne kardiohirurgije i vanredni profesor na Katedri za hirurgiju Medicinskog fakulteta, Univerzitet u Novom Sadu.

Dr Lazar Velicki je rođen 1980. godine u Senti. Na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu diplomirao je 2005. godine kao najbolji student generacije (Summa Cum Laude). Naredne godine biva zaposlen na Institutu za kardiovaskularne bolesti Vojvodine u Sremskoj Kamenici. Doktorirao je 2011. godine na temi koja istražuje stratifikaciju i statističku procenu rizika u kardiohirurgiji. Tokom 2013. godine postaje specijalista opšte hirurgije, dok 2017. godine postaje supspecijalista kardiohirurgije. Učestvovao je na više od 50 konferencija i stručnih skupova u zemlji i inostranstvu. Autor je više od 80 radova objavljenih u renomiranim domaćim i međunarodnim časopisima. Aktivno učestvuje u brojnim nacionalnim i internacionalnim naučnim projektima koji se odnose na polje kardiovaskularne medicine.

Dobitnik je većeg broja nagrada i stipendija uključujući i prestižnu Fulbright stipendiju koja mu je omogućila usavršavanje na polju mehaničke cirkulatorne podrške na čuvenom Texas Heart Institute (Houston, USA) pod mentorstvom doktora Bud Frazier-a. Oblast naučnog interesovanja uključuje procenu rizika u kardiohirurgiji, kao i kompjuterski modeling u domenu kardiovaskularne medicine. Polje stručnog interesovanja odnosi se na domen adultne kardiohirurgije. Član je Evropske asocijacije kardiovaskularnih hirurga. Tokom 2019. godine pokrenuo je edukativni sajt o kardiovaskularnim bolestima (www.drvelicki.com). Pored toga što je zaposlen na Klinici za kardiovaskularnu hirurgiji IKVBV, dr Velicki je i vanredni profesor na Katedri za hirurgiju Medicinskog fakulteta, Univerzitet u Novom Sadu.


Zakažite pregledKardiologija

Ordinacija Limana 2024. Sva prava zadržana.