Internista – kardiolog

Prof. dr Vladimir Ivanović

kardiolog novi sad vladimir ivanovic

Prof. dr Vladimir Ivanović

Internista – kardiologInterventni kardiolog, posebno interesovanje za ishemijsku bolesti srca, praćenje pacijenata nakon ugradnje stenta.

Prof. dr Vladimir Ivanović – internista kardiolog je rođen 1971. u Novom Sadu. Nakon završetka gimnazije “Jovan Jovanović Zmaj” završio je u Novom Sadu. Medicinski fakultet u Novom Sadu je upisao 1989. godine, a završio 1995. godine sa prosečnom ocenom 9.57. Od 1996. godine je u stalnom radnom odnosu na Institutu za Kardiovaskularne bolesti Vojvodine.  Specijalizaciju iz Interne medicine položio sa odličnom ocenom 2001. godine. Subspecijalistički ispit iz Kardiologije polaže 2003. godine. Magistarsku tezu je odbranio 2004. godine, a doktorsku disertaciju odbranio 2013. Od 2014. godine radi kao docent na Katedri za Internu medicinu na Medicinskom fakultetu na Univerzitetu u Novom Sadu.

Objavio je više radova iz oblasti kardiologije u eminentnim domaćim i stranim časopisima. Učesnik na više stranih i domaćih kardioloških kongresa. Član naučnih i organizaciomoh odbora više domaćih naučnih skupova iz oblasti kardiologije.

Radi sve interventne procedure u kateterizacionoj laboratoriji Klinke za kardiologiju Instituta za Kardiovaskularne bolesti Vojvodine. Bio ja na usavršavanju iz oblasti interventne kardiologije u univerziteskoj bolnici u Pizi u Italiji i Karolinskoj bolnici u Stokholmu u Švedskoj. Učesnik nekoliko domaćih i stranih radionica iz oblasti interventne kardiologije.
Koistraživač je u nekoliko stranih kliničkih studija. Učesnik je u nekoliko naučnih projekata.

Član je:

  • Srpskog lekarskog društva – Društvo lekara Vojvodine
  • Evropskog udruženja kardiologa
  • Udruženja kardiologa Srbije
  • Radne grupe interventne kardiologije Srbije
  • ESC Acute cardiac care
  • ESC Interventional cardiology

Govori engleski jezik.


Zakažite pregledKardiologija

Ordinacija Limana 2024. Sva prava zadržana.