Specijalista higijene

Doc. dr Radmila Velicki

dr Radmila Velicki, specijalista higijene ishrane

Doc. dr Radmila Velicki

Specijalista higijeneSpecijalne oblasti interesovanja su ishrana i zdravstvena bezbednosti hrane, mediteranska ishrana i promocija i unapređenje zdravlja ljudi

Doc. dr Radmila Velicki zaposlena je na Institutu za javno zdravlje Vojvodine od 2009. godine u Odseku za pravilnu ishranu i zdravstvenu bezbednost hrane, Centra za higijenu i humanu ekologiju. Od 2010. je zaposlena i na Katedri za higijenu, Medicinskog fakulteta, Univerziteta u Novom Sadu. Doktorsku disertaciju u oblasti ishrane pod nazivom: Utvrđivanje povezanosti mediteranskog načina ishrane i faktora rizika za nastanak akutnog koronarnog sindroma upotrebom „MedDiet” skora, odbranila je 2018. godine.

Profesionalni rad usmerila je u pravcu javnog zdravlja, ishrane i zdravstvene bezbednosti hrane, prevencije masovnih nezaraznih bolesti, promocije i unapređenja zdravlja ljudi.

Učestvovala kao predavač na brojnim seminarima u okviru kontinuirane medicinske edukacije na temu ishrane i zdravlja različitih populacionih kategorija.

Stručno se usvaršavala u oblasti ishrane i zdravstvene bezbednosti hrane na studijskim boravcima u SAD pod pokroviteljstvom Ministarstva poljoprivrede SAD. Open World Program: (Severna Karolina, Raleigh, SAD, 2014.godine) i u Izraelu („Feeding The Future: Food Safety and Technology in Times of Global Change”, na Hebrew University of Jerusalem’s Robert H. Smith Faculty of Agriculture, Food & Environment, 2018. godine).

Član je domaćih i međunarodnih stručnih asocijacija u oblasti javnog zdravlja i ishrane.

Autor je i koautor 6 radova objavljenih na SCI listi i autor i koautor u više od 40 radova objavljenih ili prezentovanih na domaćim i međunarodnim kongresima.


Zakažite pregledIshrana

Ordinacija Limana 2019. Sva prava zadržana.

Želiš da dobijaš savete o zdravlju i informacije od nas?


Prijavi se na naš Newsletter!

Call Now Button