Stres ehokardiografski pregled

ŠTA JE DOBUTAMINSKI STRES EHOKARDIOGRAFSKI PREGLED?Dobutaminski stres ehokardiografski pregled (DSE) koristi se za analiziranje srčanog rada tokom izlaganja stresu. “Stres” je uzrokovan farmakološki (upotrebom leka Dobutamina). Dobutamin izaziva ubrzanje srčane frekvence i povećava snagu srčane kontrakcije, u krajnjem izazivajući povećan srčani rad. Na taj način imitira se izlaganje srca fizičkom opterećenju.

Tokom DSE prati se kontinuirano elektrokardiogarfski zapis, prati se atrerijski krvni pritisak i ehokardiogarfski prati kontraktilnost srčanog mišića.

Cilj testa je da se otkrije aterosklerotska bolest koronarnih arterija (arterija koje ishranjuju srčani mišić), koja će se tokom navedenog testa manifestovati ishemijom zida srčanog mišića, a to je ehokardiogarfski vidi kao promena pokretljivosti srčanih zidova.  stres ehokardiografski pregled novi sad

Indikacije za dobutamin stres eho • Procena prisustva bolesti arterija koje ishranjuju srčani mišić (koronarnih arterija)
 • Ukoliko test fizičkim opterećenjem nije bio zaključiv (konkluzivan) ili se ne može izvoditi jer  elektrokardiogarfski zapis nije podoban za interpretaciju:
 1. Postoji blok leve grane Hissovog snopa
 2. Bolesnik ima ugrađen trajni elektrostimulator srca
 3. Postoji ST denivelaciju veću od 1 mm u miru
 4. Poznat Wolf Parkinsons White sindrom
 • Procena veličine ishemije kod poznate ishemijske bolesti srca
 • Procena vijabilnosti miokarda
 • Praćenje pacijenata koji su preboleli infarkt miokarda
 • Praćenje pacijenata sa implantiranim stentovim
 • Praćenje pacijenata nakon hirurške revaskularizacije (bypass-om).
 • Radi određivanja limita za sigurnu primenu fizičkog naprezanja na početku planiranog programa kardiološke rehabilitacije
 • Radi eveluacije kardiološkog stanja pre planirane kardiohirurške operacije

Apsolutne kontraindikacije


 • Akutni infarct srca (unutar 48h)
 • Bolesnici koji imaju simptome nestabilne angine pectoris
 • Maligni poremećaji srčanog ritma
 • Povišen krvni pritisak
 • Simptomatična tesna aortna stenoza
 • Simptomatična srčana slabost
 • Akutni miokarditis ili perikarditis
 • Akutna nekardijalna oboljenja koja utiču na funkcionalni kapacitet i koja se pogoršavaju u naporu
 • Preosetljivost na lek

Relativne kontraindikacije za Dobutaminski stres ehokardiogarfski pregled


 • Loš akustički prozor
 • stenoza glavnog stable leve koronarne arteije ili ekvivalent “left main”
 • Signifikantna bolest srčanih valvula
 • Prisustvo elektrolitskog disbalansa (hipo i hiperkalijemija….)
 • Tahiarimije ili bradiaritmije
 • Atrioventrikularni blok visokog stepena
 • Atrijalna fibrilacija sa brzim komorskim odgovorom
 • Hipertrofična opstruktivna kardiomiopatija

stres eho novi sad

Šta ako je test pozitivan?


Ukoliko DSE bude pozitivan, najverovatnije će Vas lekar uputiti na koronarografiju, kako bi se ustanovilo da li postoji potreba za implantacijom stenta ili hirurškom revaskularizacijom (bajpas).


Kome je Dobutaminski stres test eho namenjen?


DSE koristi se i za praćenje pacijenata sa implantiranim stentovima ili načinjenom hirurškom revaskularizacijom miokarda (bajpas), radi otkrivanja onih sa potencijalnim suženjem ranije implantiranih stentova, ili kada je upitna prohodnost ranije postavljenih graftova, a sa ciljem postavljanja indikacije za novom koronarografijom.   

DSE ima svoje mesto i pri donošenju definitivnej odluke za zamenu aortnog zalistka (naročito kod onih pacijenata kod kojih je aortna stenoza granična a smanjena istisna frakcija.


Koliko traje Dobutaminski stress test Eho?


Dobutaminski stres ehokardiogarfski pregled traje oko 45 min.


VAŽNO OBAVEŠTENJE


Pacijentima je potrebno naglasiti da 24 h pre dolaska na Dobutaminski stres EHO treba da prekinu uzimanje – beta blokatora (Bisoprolol, Byol, Concor, Concor cor, Tensec, Biprez, Presolol, Corvitol, Metoprolol, Nebilet, Karvileks, Dilatrend, Prinorm, Atenolol, Inderal, Novotens, Lodoz i sl). Ostalu terapiju pacijent uzima redovno.


Koji su rizici Dobutaminskog stres ehokardiografskog pregleda?


Mogući rizici udruženi sa izvođenjen Dobutaminskog stres ehokardiografskog pregleda su:

 • Bol u grudima
 • Ozbiljno povišen krvni pritisak
 • Pojava aritmije
 • Vrtoglavica
 • Mučnina
 • Ekstremni umor
 • Srčani infrkt (retko)

Neki faktori koji mogu da ometaju DSE:

 • Pušenje unutar 3h od početka testa
 • Konzumiranje kofeina 3h pre ispitivanja
 • Uzimanje leka beta blokatora – može otežati povećanje srčane frekvence neophodne za uspešno izvođenje planiranog ispitivanja.

Kako da se pripremim za planirani Dobutaminski stres test?


 • Kafa, čaj, koka-kola, banane je zabranjeno konzumirati 24h pre dolaska na pregled.
 • Obavezno je navesti ukoliko imate ugrađen pejsmejker
 • Pacijentima je potrebno naglasiti da 24 h pre dolaska na Dobutaminski stres EHO treba da prekinu uzimanje – beta blokatora (Bisoprolol, Byol, Concor, Concor cor, Tensec, Biprez, Presolol, Corvitol, Metoprolol, Nebilet, Karvileks, Dilatrend, Prinorm, Atenolol, Inderal, Novotens, Lodoz i sl). Ostalu terapiju pacijent uzima redovno.

Šta se dešava tokom Dobutamin stres ehokardiogarfskog pregleda?


Uopšteno, DSE se radi na sledeći način:

 • Bićete zamoljeni za skidanje svog nakit ili slično, zbog mogućeg ometanja izvođenja testa. Možete nositi svoje naočare,  zubne proteze ili slušni aparat.
 • Bićete zamoljeni da skinete svu odeću iznad pojasa, dobićete bolesnički mantil, da se ogrnete.
 • Bićete zamoljeni da obavite fiziološke potrebe pre izvođenja testa.
 • Pre početka testa postaviće Vam se braunila u ruku ili rame kako bi se omogućio put intravenske aplikacije Dobutamina i tečnosti (ako bude potrebno) tokom testa.
 • Ležaćete na krevetu, na levom boku (slično kao kod izvođenja ehokardiogarfskog pregleda), ali ćete možda tokom testa biti zamoljeni da promenitie poziciju (radi bolje vizuelizacije).
 • Tokom pregleda kontinuirano se pratiti elektrokardiogaram, kao bi se snimila električna aktivnost srca tokom pregleda (upotrebljavaju se male electrode koje se zakače na površinu grudnog koša kao i ektremitete). Prate se vitalni znaci (broj srčanih otkucaja u minuti, krvni pritisak, disanje, saturacija kiseonikom (SaO2)). Istovremeno se analizira pokretljivost srčanog mišića na monitoru ehokardiogarfskog aparata (ultrazvučni aparat) .
 • Prostorija če biti zatamjena kako bi se preciznije vršila analiza ehokardiogarfkih slika.

Radi vizualizacije srčanih šupljina postaviće se gel, pa ehokardiogarfska sonda na Vaše grudi. Osetićete lagani pritisak na grudni koš, ali bez neprijatnosti a u cilju dobijanja što bolje ehokardiogarfske slike.

 • Koncentacija Dobutaminske infuzije će biti određena na osnovu Vaše telesne težine. Brzina infuzije će se postepeno povećavati svakih nekoliko minuta sve dok se ne postigne cilljano ubrzanje srčane frekvence ( doctor definiše Vašu ciljanu srčanu frekvencu u odnosu na godine života i opšti status)
 • Nakon početka aplikacije Dobutamina i nakon svakog povećanja doze meri se krvni pritisak, snima se EKG, snimaju se ehokardiografske zapisi.
 • Ehokardiogrfista će pomerati ehokardiografsku sondu po Vašim grudima radi vizualizacije željenih struktura srca.
 • Nakon dostizanja maksimalne predviđene srčane frekvence, ili dostignete maksimalnu predviđenu dozu Dobutamina, aplikacija Dobutamina će biti će biti zaustavljena. Narednih 10-15 minuta biće monitorisani Vaša srčana frekvenca, krvni pritisak, elektrokardiogram, sve dok se ne vrate u fiziološki opseg.Biće snimljena poslednji ehokardiogarfski zapis.
 • Neophodno je obavestiti ehokardiografistu ukoliko tokom testa imate bolove u grudima, nedostatak daha, preznojavanje, osećaj lupanja i preskakanja srca..
 • Nakon snimanja svih željenih ehokardiogarfskih i elektrokardiografskih zapisa biće uklonjen gel sa Vaših grudi, EKG electrode i intravenska linija

Šta se dešava nakon Dobutamin stress ehokardiografskog pregleda?


Može te se vratiti svojim uobičajenim aktivnostima, osim ako Vaš lekar ne naglasi drugačije.

Rezultat je odmah dostupan.


Ordinacija Limana 2024. Sva prava zadržana.