Internista – kardiolog

Prof. dr Robert Jung

dr robert jung

Prof. dr Robert Jung

Internista – kardiologProfesor je na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu.

Rođen je u Kuli 1953. godine. 1972. godine upisuje Medicinski fakultet u Novom Sadu, a 1979. godine završava Medicinski fakultet. Specijalistički ispit iz interne medicine polaže 1986. Godine. Užu specijalizaciju iz kardiologije završava 1992. godine. U IKVBV u odeljenju invazuivne kardiologije je od 1981. Od 2002. do 2016. bio je načelnik Odeljenja interventne kardiologije u Sremskoj Kamenici.

Članstva:

 • Bio je član istraživačkog tima MONICA projekta (Monitoring of Trends and Determinants of Cardiovascular Diseases Collaborative Center)
 • Srpsko lekarsko društvo
 • Društvo lekara Vojvodine-Kardiološka sekcija
 • Udruženje kardiologa Srbije
 • Evropsko udruženje kardiologa
 • ESC Interventional cardiology.
 • ESC Acute cardiac care
 • Radna grupa za interventnu kardiologiju Evropskog udruženja kardiologa
 • Nukleus radne grupe za inteventnu kardiologiju kardiološkog udruženja Srbije
 • Resuscitacioni savez Srbije

Usavršavanje:

 • 1997 – Hjuston, SAD: Simpozijum „Peripheral Interventions for the Cardiovascular Specialist“
 • 1999 – Prag, Češka: edukacija iz interventne kardiologije PTCA i STENT radi uvođenja interventne procedure u rutinsku praksu Klinike za kardiologiju IKVBV.
 • 2001 – Groningen, Holandija: edukacija implantacije stentova
 • 2002 – Piza, Italija: PCI (perkutane koronarne intervencije) u akutnom infarktu miokarda
Edukacije koje je sprovodio i inovacije u kojima je učestovao:
 • Učestvovao je u edukaciji brojnih kolega za rad u kardiiologiji – pogotovo koronarnoj jedinici, kao i za rad u kateterizacionoj sali instituta.
 • 1999. (04. aprila do 16. Jula) zbog ratnog stanja, učestvovao je u osnivanju i vođenju privremene koronarne jedinice na Internoj klinici u Novom Sadu.
 • 1999. nakon stručnog usavršavanja u Pragu (Mart) – od Avgusta, uveo je u rutinsku praksu u IKVBVInterventnu kardiološku proceduru (balon dilatacija i ugradnja stenta u srčane arterije).
 • Aprila 2002. član tima interventnih kardiologa za interventnu proceduru u akutnom infarktu srca – usavršavanje u Pizi (Italia). Od tada (04.04.2002.) interventna procedura u akutnom infarktu je uvedena u rutinsku praksu I u IKBV Sremska Kamenica.
 • 24.05.2002. – 01.09.2004. Jedan od osnivača aktiva za urgentnu kardiologiju Vojvodine.
 • Od 2009-2013-e je jedan od osnivača oformljene Vojvođanske mreže za akutni infarkt – povezano je 14 centara sa IKVBV u Sremskoj Kamenici – 07.07. 2015. i 04.11.2015.
 • Jedan je od autrora teksta za projekt Pokrajinskog sektetarijata za zdravstvo –„ Kateterizacione sale Vojvodine“
 • U radu sa polikliničkim pacijentima vodi kontrole pacijenata koji su urađeni interventnom procedurom (stentom).

Zakažite pregledKardiologija

Ordinacija Limana 2024. Sva prava zadržana.