Internista – kardiolog

Prof. dr Katica Pavlović

pavlović katica

Prof. dr Katica Pavlović

Internista – kardiologDugogodišnji upravnik Klinike za kardiologiju IKVBV, posebno interesovanje za rešavanje problema hipertenzije.

Prof. dr Katica Pavlović rođena je u Novom Sadu, gde je završila Medicinski fakultet 1981. godine, sa prosečnom ocenom 9,61. Tokom studija je dobila više nagrada za postignuti uspeh.

Nakon obaveznog jednogodišnjeg lekarskog staža zaposlila se 1983.g. u Institutu za kardiovaskularne bolesti Vojvodine (IKVBV) – Klinika za kardiologiju. Specijalistički ispit iz interne medicine položila je 1989. godine, a nakon toga i subspecijalistički ispit iz kardiologije. Od 1996. godine bila je načelnik Odeljenja za hipertenzije, koje je modernizovala uvođenjem metode 24h ambulatornog merenja krvnog pritiska. Iz obimnog matrijala rezultata ove metode objavila je veliki broj stručnih i naučnih radova. Baveći se problemom arterijske hipertenzije bila je osnivač i predsednik Udruženja za hipertenziju Vojvodine, potpredesdnik Jugoslovenske lige za hipertenziju i potpedsednik Svetske lige za hipertenziju.

Sa lekarima IKVBV osmislila je i organizovala  više akcija merenja krvnog pritiska i edukacija za stanovništvo na teritoriji Novog Sada i Vojvodine. Bila je dugogodišnji član Komisije za nezarazne bolesti pri Izvršnom veću Vojvodine, koja je imala za cilj rano otkrivanje i lečenje hipertenzije.

Od 2006.g. do 2015.godine radila je na mestu Upravnika Klinike za kardiologiju, a zatim je bila savetnik direktora Instituta za KVBV i načelnik Odeljenja za kontrolu kvaliteta Instituta za KVBV.

Magistarsku tezu odbranila je 1987. godine, a doktorsku disertaciju 1993. godine. Redovan profesor na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu bila je od 2004. godine. Učestvovala je u pisanju tri udžbenika Interne medicine u izdanju Medicinskog fakulteta u Novom Sadu. Bila je mentor više studentskih i diplomskih radova, kao i magistarskih i doktorskih teza.

Član je relevantnih stručnih kardioloških udruženja, kako domaćih, tako i stranih.


Zakažite pregledKardiologija

Ordinacija Limana 2024. Sva prava zadržana.