Pulmolog

Prim. dr sci. med. Jadranka Vučićević Trobok

pulmolog novi sad jadranka vučićević trobok

Prim. dr sci. med. Jadranka Vučićević Trobok

PulmologDugogodišnje iskustvo u dijagnostici i lečenju pacijenata sa tromboembolijom pluća i trombozama, kao i vođenje antikoagulantne terapije pacijentima.

Završila je Medicinski fakultet u Sarajevu 1980. godine. Specijalizirala je pneumoftiziologiju 1989. godine. Na Klinici za plućne bolesti Podhrastovi u Sarajevu radila je do aprila 1992. godine. U Institutu za plućne bolesti Vojvodine zasnovala je radni odnos januara 1993. godine na odeljenju za plućnu tromboemboliju, gde i sada radi kao načelnik odeljenja.
Primarius postaje januara 2004. godine. Marta meseca 2008. pohađala je školu o plućnom tromboembolizmu u Pizi (Italija) u organizaciji ERS-a.

Juna meseca 2011. godine je prisustvovala ERS-ovoj školi u Lozani o plućnoj cirkulaciji i plućnoj hipertenziji.

U Institutu za radiologiju KCV obučena je da radi ultrasonografski pregled vena. Maja 2013. godine objavljuje monografiju sa naslovom Dijagnostika i lečenje plućne tromboembolije. 2016. godine je subspecijalizirala pulmologiju pri Medicinskom fakultetu u Novom Sadu, a subspecijalistički rad je bio na temu plućne hipertenzije nastale nakon plućne tromboembolije.

Autor i koautor više od 60 radova objavljenih u domaćim i stranim časopisima na temu venskog tromboembolizma.
Majka je dva odrasla deteta.


Zakažite pregledPulmologija

Ordinacija Limana 2024. Sva prava zadržana.