Internista – kardiolog

dr Sonja Dimić

kardiolog novi sad

dr Sonja Dimić

Internista – kardiologIma višegodišnje iskustvo u lečenju najtežih kardioloških bolesnika, stečeno svakodnenvim radom u Jedinici intenzivne nege kardioloških bolesnika.

Rođena je 1977. godine i nakon završene osnovne škole u Novom Sadu, upisala je gimnaziju „Isidora Sekulić“ – društveni smer. Školske godine 1996/97 upisala je Medicinski fakultet na Univerzitetu u Novom Sadu. Za vreme studiranja bila je predstavnik svoje godine u Savezu studenata Medicinskog fakulteta u Novom Sadu. Na Medicinskom fakultetu je diplomirala aprila 2006. godine i nakon toga odmah započela stažiranje. Pored izvršavanja obaveznog programa stažiranja, deo slobodnog vremena je provodila u Domu zdravlja Novi Sad, u Službi hitne medicinske pomoći i Dispanzeru za kardiovaskularne bolesti.

Državni ispit je položila oktobra 2006. Godine. Januara 2007. godine započela je volonterski staž na Institutu za kardiovaskularne bolesti Vojvodine.

Dana 21.aprila 2008. se zaoslila na Klinci za kardiologiju IKVBV. 2015. godine položila je specijalistički ispit iz predmeta Interna medicina na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu. Užu specijalizaciju iz Kardiologije upisala je oktobra 2017.godine, u toku je izrada završnog rada iz uže specijalizacije.

Profesionalno članstvo:

  • Član Društva Lekara Vojvodine Srpskog lekarskog Društva
  • Udruženja kardiologa Srbije
  • Evropskog udruženja kardiologa
  • Trenutno sekretar Kardiološke sekcije Društva lekara Vojvodine

Govori i piše engleski jezik, služi se nemačkim i španskim jezikom.


Zakažite pregledKardiologija

Ordinacija Limana 2024. Sva prava zadržana.