Internista – kardiolog

Dr sci. med. Tanja Popov

kardiolog novi sad tanja popov

Dr sci. med. Tanja Popov

Internista – kardiologPosebno sfera interesovanja je praćenje i lečenje pacijenata sa srčanom slabošću. Ima dugogodišnje iskustvo u radu sa najtežim pacijentima u Jedinici intenzivne nege Instituta za kardiovaskularne bolesti Vojvodine – IKVBV.

Dr sci. med. Tanja Popov rođena je 1979. godine u Novom Sadu. Nakon Gimnazije “Jovan Jovanović Zmaj” u Novom Sadu upisuje se na Medicinski fakultet Univerziteta u Novom Sadu, koji završava u roku. Master iz oblasti interne medicine brani 2010. završnim radom Hronična srčana insuficijencija kod starih osoba: komorbiditet, politerapija i terapijske dileme“ na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu. Doktorsku disertaciju pod temom Rezultati lečenja ishemijske kardiomiopatije prekutanom koronarnom angioplastikom i hirurškom revaskularizacijom miokarda“ brani 2012. godine, takođe na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu. 2017. godine završava subspecijalističke studije iz kardiologije sa završnim radom
„Uticaj autonomnog nervnog sistema na regulaciju krvnog pritiska i dijastolnu funkciju“.

Aktivno učestvuje na brojnim naučnim i stručnim skupovima u zemlji i inostranstvu. Bavi se naukom i ima publikacije u indeksiranim međunarodnim i domaćim recenziranim časopisima.

Zaposlena je od 2006. godine na Institutu za kardiovaskularne bolesti Vojvodine. Tokom svoje profesionalne karijere stekla je veliko iskustvo u velikom broju neinvanzivnih metoda koje se primenjuju u kardiologiji i internoj medicini, među kojima su ergometrija, 24-h monitoring arterijskog pritiska, 24-h Holter EKG monitoring, ehokardiografija na kursu transtorakalne ehokardiografije Odeljenja za kardiologiju, Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beču, odobren od strane Udruženja kardiologa Austrije, 2006. Godine.

Član je mnogih stručnih i naučnih asocijacija, među kojima su :

  • Društvo lekara Vojvodine Srpskog lekarskog društva
  • Lekarska komora Srbije
  • Udruženje kardiologa Srbije
  • Udruženje koronarnih jedinica Srbije
  • Evropsko udruženje za srčanu insuficijenciju
  • Evropsko udruženje kardiologa

Govori engleski, nemački i italijanski jezik.


Zakažite pregledKardiologija

Ordinacija Limana 2024. Sva prava zadržana.