Internista – kardiolog

dr sci. med. Miroslava SladojevićOsnivač ordinacije Limana
kardiolog novi sad miroslava sladojevic

Posebno interesovanje za ehokardiografiju, angiologiju i lečenje povišenog krvnog pritiska. Dugogodišnje iskustvo u radu sa najtežim bolesnicima u Jedinici intenzivne nege Klinike za kardiologiju Instituta za kardiovaskularne bolesti Vojvodine i praćenju pacijenata nakon kardiohirurških operacija.

Dr sci. med. Miroslava Sladojević kardiolog Novi Sad

Dr sci. med. Miroslava Sladojević, internista – kardiolog, rođena je u Rumi 1978. godine. Nakon završene gimnazije „Jovan Jovanović Zmaj“ u Novom Sadu, upisuje Medicinski fakultet Univerziteta u Novom Sadu i završava ga 2006. godine. Nakon volontiranja na hirurškom prijemnom odeljenju Kliničkog centra Vojvodine, i Institutu za kardiovaskularne bolesti Vojvodine, zasniva radni odnos na Klinici za kardiologiju Instituta za kardiovaskularne bolesti Vojvodine. Upisuje specijalističke studije interne medicine, ali i istovremeno doktorske studije na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu.

Tokom 2014. godine završava specijalističke studije iz oblasti interne medicine i stiče zvanje specijalista interne medicine. U međuvremenu aktivno se bavi naučno istraživačkim radom i objavljuje preko 50 radova na domaćim i internacionalnim konferencijama i žurnalima iz oblasti interne medicine i kardiologije. Tokom 2016. godine brani doktorsku disertaciju u kojoj se bavi dugogodišnjom analizom pacijenata sa akutnim infarktom miokarda nakon perkutane koronarne intervencije najnovijim tehnikama istraživanja podataka, gde istaržuje ključne prediktore uspešnog ishoda i tako razvija svoj prediktivni model. Potom polaže subspecijalistički ispit u toku 2017. godine iz oblasti kardiologije, nakon čega dobija zvanje subspecijalista – kardiolog.

Tokom radne karijere na Institutu u Sremskoj Kamenici, iskustvo stiče na velikom broju odeljenja gde se bavila dijagnostikom i zbrinjavanjem pacijenata različitih kliničkih slika i oboljenja. Od hipertenzije, akutnih kardioloških stanja, valvularnih bolesti do trogodišnjeg rada na Klinici za kardiohirurgiju gde je radila u jedinici intenzivne nege pacijenata nakon kardiohirurških zahvata.

Član je Evropskog udruženja kardiologa (ESC), Evropske asocijacije za kardiovaskularni imidžing (EACVI), Evropskog udruženja za hipertenziju (ESH), Udruženja kardiologa Srbije, Lekarske komore Srbije i Lekarske komore Vojvodine.

Radila je u koronarnoj jedinici, a potom u poluintenzivnoj jedinici Klinike za kardiologiju. Tokom profesionalne karijere stekla je veliko iskustvo u širokom spektru neinvazivnih metoda koje se primenjuju u kardiologiji i internoj medicini. To su elektrokardiografija, ehokardiografija, holter monitoring, ergometrija, ultrazvučni kolor dopler karotida i krvnih sudova donjih ekstremiteta, ultrazvuk abdomena i ostale dijagnostičke metode. Ima veliko iskustvo u određivanju antihipertenzivne terapije, praćenju pacijenata nakon infarkta miokarda, praćenju pacijenata nakon ugradnje stenta i ranoj rehabilitaciji nakon kardiohirurških zahvata. Tokom radne karijere prošla je kroz mnoga usavršavanja.

U toku 2012. godine boravi u Sjedinjenim američkim državama gde objavljuje poglavlje u monografiji međunarodnog značaja u kome se bavi faktorima koji utiču na uspešnost antihipertenzivne terapije. U Sirmioneu u Italiji u toku 2016. godine završava letnju školu hipertenzije pod pokroviteljstvom Evropskog udruženja za hipertenziju. U toku 2016. godine završava master kurs ehokardiografije organizovan od strane Medicinskog univerziteta u Beču i Austrijskog udruženja kardiologa. U toku 2018. godine završava školu vaskularnog ultrazvuka Instituta za kardiovaskularne bolesti Dedinje. Potom i „Speckle Tracking“ najnovije metode u ehokardiografskoj dijagnostici ponovo organizovan od strane Medicinskog univerziteta u Beču i Austrijskog udruženja kardiologa.

Inicijator je i participant zajedničkog projekta novosadske kompanije PanonIT i Instituta za kardiovaskularne bolesti Vojvodine – CardioNS, koje je dobilo priznanje Fonda za inovacionu delatnost Republike Srbije. Govori engleski i nemački jezik, udata je i majka je dvoje dece. Od početka 2018. godine radi kao načelnik odeljenja prijema i trijaže na Klinici za kardiologiju Instituta za kardiovaskularne bolesti Vojvodine u Sremskoj Kamenici. Početkom 2019. godine osniva specijalističku lekarsku ordinaciju iz oblasti interne medicine LIMANA.


Zakažite pregledKardiologija

Ordinacija Limana 2024. Sva prava zadržana.