Test fizičkim opterećenjem

Test fizičkim opterećenjem

ErgometrijaTest fizičkim opterćenjem je dijagnostički test tokom kog pacijent:

 • Hoda na pokretnoj traci koja postepeno ubrzava i povećava nagib ili
 • Vozi bicikl koji postepeno povećava otpor pri okretanju pedala dok je priključen na opremu koja monitoriše srce.

Prati se srčani ritam, disanje, krvni pritisak, električna aktivnost srca (na elektrokardiogramu) i lični nivo zamora.


Cilj pregleda je rano otkrivanje prisustva koronarne bolesti

Ergometrija ukazuje na eventualno prisustvo redukcije koronarnog protoka (prisustvno značajnog suženja krvnih sudova koji ishranjuju srčani mišić) i kontroliše da li je srčani ritam normalan.

Dakle ergometrija omogućava posmatranje efekta povećanja potreba miokarda za kiseonikom pri opterećenju i eventualno otkrivanje prisustva signifikantne koronarne bolesti koja će usloviti promene u EKG zapisu koje mogu biti posmatrane i snimljene.


ergometrija novi sad

Omogućeno je dokumentovanje kretanje krvnog pritiska i pulsa u naporu. Omogućeno je ustanoviti stepen zamora i  njegov uzrok. Rutinski se izvodi u praćenju bolesnika koji su prethodno stentirani ili im je rađena hirurška revaskularizacija (bajpas).Test opterećenja može ukazati na sklonost ka poremećajima srčanog ritma.
Moguće je otkriti skrivene znakove popuštanja snage srčanog mišića.Indikacije za standardni test fizičkim opterećenjemPacijent sa simptomima koji ukazuju na prisustvno koronarne bolesti (bolesti arterija koje ishranjuju srčani mišić), koji uključuju klasične anginozne tegobe u vidu pristiska ili stezanja u grudima, bolova u grudima koji se pojavljuju u naporu ili nevezano od fizičke aktivnosti. Atipična prezentacija ili ekvivalenti angine su: nedostatak daha, takođe, dispneja u naporu je indikacija za ovaj pregled.Zdrave osobe, koje nemaju simptome, mogu se razmotriti kao kandidati za testiranje ukoliko su u grupi visoko rizičnih zanimanja (piloti, vatrogasci, policajci). Zanimljivo je da Američki koledž sporstke medicine preporučuje test fizičkim opterečnjem svim ženama starijim od 50 godina i muškarcima starijim od 40 godina a planiraju da rade energičnije i vežbaju.Test fiizičkim opterečenjem takođe se može razmotriti i kod osoba koje nemaju nikakve simptome i koje imaju dva ili više faktora rizika za koronarnu bolest (hipertenzija, povišene masnoće u krvi, pušenje, potizivna porodična anmneza za srčane bolest) ili imaju dijabetes koji nosi veliki rizik za razvoj koronarne bolesti.Pacijenti sa valvularnim oboljenjima (osim sa tesnom aortnom stenozom) mogu se podvrgnuti testiranju da bi se procenio funkcionalni kapacitet, efikasnost tretmana, ili neophodnost hirurškog lečenja.


Stavke uključene u tumačenje rezultata • Interpretacija EKG zapisa u miru
 • Pobrojavanje simptoma tokom testiranja
 • Razlog za prekid testa
 • Procen kapaciteta u METs (metabolički ekvivalent
 • Vrednosi krvnog pritiska tokom testiranja
 • Prisustvo i učestalost aritmije i ekstrasitola
 • EKG promene (tip i  loalizacija) nastale tokom testiranja

Zaključak


 • Pozitivan
 • Negativan
 • Graničan
 • Nekonkluzivan (nezaključiv)
 • Dostizanje ciljnog stepena opterećenja
  • Maksimalno
  • Submaksimalno

test opterecenja novi sad

Rezultati testa dostupni su odmah.

Pre izvođenja testa pacijent će dobiti da pročita i potpiše informisani pristanak (izjavu) da pristaje da mu se sprovede predviđeni test.

Priprema za pacijenta: • Veče pre i na dan pregleda izostaviti iz terapije beta blokatore (Bisoprolol, Byol, Concor, Concor cor, Tensec, Biprez, Presolol, Corvitol, Metoprolol, Nebilet, Karvileks, Dilatrend, Prinorm, Atenolol, Inderal, Novotens, Lodoz i sl.)
 • Na dan testa potrebno je uzeti svu ostalu tearpiju (naročito za krvni pritisak).
 • Neophodno je da pacijent pre izvođenja testa ima urađen ehokardiogarfski pregled (ne stariji od 6 meseci), kao i sve ostale preglede po indikaciji nadležnog kardiologa (Doppler karotidnh arterija, 24h ambulatorno merenje krvnog pritiska, 24h Holter monitoring EKg.a). Dakle test opterećenjem se radi poslednji.
 • Neophodno je da pacijent sa sobom ponese značajnu prethodnu medicinsku dokumentaciju
 • Iz predostrožnosti savetujemo da pacijent na dan pregleda ima urađen K+ u serumu
 • Zabranjena je kozumacija kafe i Coca-cole na dan pregleda
 • Zabranjeno je pušiti pre pregleda 2-3h
 • 2-3h pre pregleda dozvoljen je lagani obrok
 • Obući/poneti udobnu odeću i obuću koja ne limitira brzo hodanje ili vožnju biciklom.
 • Ukoliko ste dijabetičar pre testa treba obaviti lagani obrok i popiti svoju uobičajenu oralnu terapiju, a pacijenti na insulinskoj terapiji pre testa treba da smanje dozu insulina  za 2-4 ij.

Pored standardnog testa fizičkim opterećenjem, ostale metode testiranja preostale koronarne rezerve uključuju scintigrafiju miokarda i stres ehokardiografiju.


 • Perfuziona scintigrafija miokarda
 • Ehokardiografija

Perfuziona scintigrafija miokarda je metoda za procenu stepena regionalne koronarne perfuzije miokarda koja se vizuelizuje radiofarmacima čija je akumulacija proporcionalna regionalnom krvnom protoku. Može biti izvođena sa farmakološkihm agensima umesto vežbanja ako stanje pacijenta ne dozvoljava dovoljnu fizičku aktivnost za izvođenje studije.

Ehokardiografija se od nedavno koristi u kombinaciji sa fizičkim opterećenjem ili farmakološkim stres testiranjem kao još jedan oblik neinvazivne kardiološke evaluacije.

Ordinacija Limana 2024. Sva prava zadržana.