24h ambulatorno merenje krvnog pritiska po Holteru

24H HOLTER PRITISKA
holter pritiska novi sad


Holter pritiska je neinvazivna metoda koja koristi mobilni uređaj koji automatski meri krvni pritisak u periodu od 24 časa u pravilnim vremeskim razmacima (u toku dana iznose 30 minuta, a tokom noći 60 minuta).

 

Uređaj je male težine, jednostavan za nošenje, tih i programiran da izvršava merenja u toku 24h. Ne ometa vas u vršenju svakodnevnih aktivnoIndikacije za 24-časovni AMP monitoring su:  • sumnja na „hipertenziju belog mantila“ (porast krvnog pritiska javlja se zbog straha od   doktora, a ne zbog oboljenja)
  • kod novootkrivenih hipertenzija (radi uvida u vrednosti i varijacije vrednosti krvnog pritiska tokom dana i noći)
  • kod bolesnika sa graničnom ili labilnom hipertenzijom,
  • kod bolesnika kod kojih se zahteva rigorozna regulacija krvnog pritiska zbog povećanog kardiovaskularnog rizika (dijabetes, prethodni moždani udar),
  • kod bolesnika kod kojih postoje velike razlike u rezultatima merenja krvnog pritiska kod kuće i u ordinaciji (maskirana hipertenzija),
  • kod rezistentne hipertenzije, uprkos redovnom uzimanju terapije,
  • kod oštećenja ciljnih organa i njihovom pogoršanju uprkos dobro kontrolisanoj hipertenziji merenoj u ambulantnim uslovima,
  • kod hipertenzije u trudnoći (sumnja na preeklampsiju i predviđanje toka hipertenzije),
  • kod sumnje na paroksizme hipertenzije (feohromocitom),
  • kod odluke od antihipertenzivnoj terapiji kod starijih bolesnika,
  • kod provere efekta terapije (sprečavanje naglih jutarnjih skokova pritiska),
  • kod sumnje na sinkopu ili ortostatsku hipotenziju (disfunkcija autonomnog nervnog sistema),
  • kod dijagnostike „non- dipping“ fenomena.

  • Saznaj više
  Saznaj više

  Na osnovu merenja AMP monitoringom povišene vrednosti smatraju sledeće:

  • srednja vrednost za 24 časa iznad 130/80 mmHg,
  • srednja vrednost u toku dnevne faze iznad 135/85 mmHg,
  • srednja vrednost u toku noćne faze (san) iznad 120/70 mmHg.

  Aparati koji se u upotrebljavaju u našoj ordinaciji zadovoljavaju standarde American Association for the Advancament of Medical Instrumentation (AAMI) i British Hypertension Society (BHS).

  Neophodna uputstva:  • Merenje  izvoditi u toku normalnog radnog dana za pacijenta
  • Svaki  pacijent dobija:
   • usmeno i pisano uputstvo o načinu merenja krvnog pritiska,
   • uputstvo o vođenju dnevnika svojih dnevnih aktivnosti, uzimanju terapije i vremenu sna).
  • U toku merenja ruku držati u mirnom stavu i ne savijati je.
  • Ne preporučuje se fizička aktivnost u vidu vežbanja i vožnja.
  • Od pacijenta tražiti podatke o neobičnim događajima tokom dana kada je nosio uređaj kao i o dužini i kvalitetu sna.
  • Ako pacijent ima aritmiju ili tremor ili slabo punjen puls rezultati merenja mogu da budu nepouzdani. Većina aparata je programirana da ponovi merenje ukoliko je registrovana greška.
  • Za analizu 24-časovnog AMP neophodno preko 85 % validnih merenja i da odnos validnih merenja bude sličana za dnevnu i noćnu fazu. U suprotnom potrebno je ponoviti merenja.
  • Komplikacije prilikom nošenja aparata su blage i retko se pojavljuju u vidu manjih modrica po koži ispod manžetne kao i problemi sa snom zbog noćnih merenja.

  • Saznaj više
  Saznaj više

   Poznato je da vrednost krvnog pritisa pada tokom noći za oko 15 % i javlja se i kod normotenzivnih i kod hipertenzivnih osoba. Na osnovu gore navedenog svi pacijenti se dele na:

  “DIPPERS” oni kod kojih postoji razlika u dnevnim i noćnim vrednostima veća od 10 %.

  “NON-DIPPERS” oni pacijenti kod kod kojih ova razlika ne postoji ili je manja od 10 %


  Razlog ovoj pojavi još nije otkriven, ali „non-dipping“ fenomen predstavlja značajan faktor rizika za razvoj kardiovaskularnih komplikacija. Srčani i cerebrovaskularni događaji imaju najveću učestalost u ranim jutarnjim časovima zbog mogućeg skoka krvnog pritiska, povećane agregabilnosti trombocita, aktivacije simpatikusa i smanjene fibrinolitičke aktivnosti.

  Samomerenje krvnog pritiska kod kuće može da bude od značaja, jer je jeftina, lako izvodljiva i daje podatke tokom različitih dana u svakodnevnom okruženju. Normalne vrednosti krvnog pritiska merene AMP monitoringom su niže od vrednosti koje se dobijaju merenjem kod kuće.


  Saznaj više

  Newsletter

   Uslovi korišćenja

   Ordinacija Limana 2019. Sva prava zadržana.

   Želiš da dobijaš savete o zdravlju i informacije od nas?


   Prijavi se na naš Newsletter!

   Call Now Button