EKG

EKG

ELEKTROKARDIOGRAM
Elektrokardiogram (EKG) je neinvazivna metoda kojom se meri električna aktivnost srca. Izvodi se postavljanjem elektroda na karakteristična mesta na telu.
Pregled je bezbolan i brzo se izvodi (nekoliko minuta).

Problemi sa sprovodnim sistemom srca mogu izazvati aritmiju i narušiti pumpnu funkciju srca. Nedovoljan protok krvi uzrokovan aritmijama može oštetiti mozak, srce i druge organe. Tokom aritmije srce može raditi prebrzo, previše sporo ili neregularnim ritmom.

Većina aritmija su štetne, a neke mogu biti ozbiljne i čak životno ugrožavajuće.

Ako je srčana frekvenca suviše brza reč je o tahikardiji, a ako su srčani otkucaji spori, to stanje se naziva bradikardija.ekg novi sad

EKG je:
kardiolog novi sad
  • Zlatni standard u otkrivanju aritmija (poremećaja srčanog ritma i sprovođenja)
  • Ključan je za postavljanje dijagnoze akutnog infarkta miokarda (srčanog udara) ili otkrivanje ožiljka na srcu nakon prebolelog infarkta miokarda
  • Omogućava pronalaženja eventualno razloga bola ili pritiska u grudima. Nerazjašnjen bol u grudima može biti anginoznog porekla, posledica infarkta srca (srčanog udara), zapaljenja perikarda (srčane kese). Više o uzrocima bola u grudima, pročitajte ovde.
  • Pronalaženja uzroka simptoma koji mogu biti posledica srčanih oboljenja. Simpomi
    uključuju nedostatak vazduha, vrtoglavicu, nesvesticu, ubrzan srčani rad, nepravilan srčani rad.
  • Provere rada električnih stimulatora srca (pejsmejkera).
  • Provere nakon primene nekih lekova, kao i provere eventualno javljanja neželjenih efekata date terapije.
  • Provere stanja srca ukoliko su prisutna druga oboljenja.
  • Rutinski je deo sistematskog pregleda ili pregleda opšte lekara opšte prakse.

Ordinacija Limana 2024. Sva prava zadržana.