Dopler karotidnih arterija

Color Doppler Flow Imaging
Popularno „ultrazvuk“ karotidnih arterija (Color Doppler Flow Imaging) je neinvazivna
dijagnostička metoda kojom se vrši pregled krvnih sudova koje su odgovorni za dopremanje krvi mozgu.

Dopler karotidnih arterija omogućuje pravovremeno otkrivanje, praćenje i zbrinjavanje
poremećaja ili bolesti, u sa ciljem sprečavanja težih posljedica aterosklerotske bolesti poput šlog (moždanog udara).color dopler pregled

Šta je Dopler karotidnih arterija?Ultrazvučni pregled sa doplerom je tehnika koja koristi ultrazvučne talase kako bi prikazala morfologiju (izgled krvnog suda i njenog zida), a dodatkom dopler tehnike omogućeno je i merenje brzine protoka krvi unutar krvnih sudova.

Na osnovu nalaza stičemo uvid u stanje krvnih sudova, omogućena je:

 • Analiza strukturnih promena krvnog suda (zida arterijskog krvnog suda i aterosklerotskih plakova, prisustva aneurizme –proširenja krvnog suda)
 • Procena hemodinamike (merenjem brzine protoka krvi moguće je odrediti stepena suženja u arteriji, eventualno postojanje prekida protoka u arteriji-okluzije).

Pregled je bezbolan i potpuno neškodljiv.color dopler novi sad

Indikacije za Dopler karotidnih arterija? • Ukoliko imate šum na vratu
 • Ukoliko postoji pozitivna porodična anamneza o faktorima rizika za cerebrovaskularnu bolesti
 • Ukoliko znate za oboljenje arterija donjih ekstremiteta
 • 10% ljudi sa ishemičnom koronarnom bolesti imaju i aterosklertoske promene na karotidnim arterijama
 •  Ako postoji poremećaj moždanih funkcija
 •  Ako ste doživeli tranzitorni ishemijski atak TIA (hemisferna TIA ili amaurosis fugax) – klinički simptomi traju < 1h (kod karotidne bolesti rizik za razvoj moždanog udata u toku 90 dana je 25%)
 • Ako ste doživeli moždani udar (šlog)
 • Ako Vam je dijagnostikovana demencija
 • U sklopu preoperativnoe pripreme (pre vaskularnih ili kardiohirurških operacija)
 •  Praćenje nakon operacija karotida (rekonstrukcije)
 • Praćenje nakon endovaskularnih procedura (balon dilatacija ili stentiranje)
 • Praćenje rezultata nakon primene statinima

Kako izgleda pregled? • Izvodi se u ležećem položaju a lekar pomoću ultrazvučne sonde vrši pregled  karotidnih arterija
 • Nije potrebna posebna priprema za pregled.

Ordinacija Limana 2024. Sva prava zadržana.