Oralni test opterećenjem glukozom

OGTT

Oralni test opterećenjem glukozomOralni test opterećenjem glukozom omogućava uvid u sposobnost organizma da reguliše metabolizam glukoze. Nivo glukoze u krvi reflektuje kombinaciju unosa ugljenih hidrata putem gastrointestinalnog trakta, glukozu poreklom iz jetre i sposobnost korišćenja glukoze sa periferije.

Test se izvodi merenjem koncentracije glukoze u serijskim uzorcima pre i nakon konzumiranja glukoze.
Test traje 2-3 sata.
Indikacije za oralni test opterećenjem glukozom: • Ukoliko je rezultat merenja pećera u krvi našte u rasponu od 5.5–6.9 mmol/L
 • Slučajnim uzorkovanjem vrednost šećera u krvi u rasponu: 5.5–11 mmol/L
 • U cilju ranog otkrivanja (skrininga) šećerne bolesti (dijabetes melitusa).
 • U cilju ranog otkrivanja intolerancije na glukozu koja je povezana sa povećanim rizikom za razvoj dijabetesa
 • U cilju “skrininga” (ranog otkrivanja šećerne bolesti u trudnoći (gestacijskog dijabetesa) u 24-28 nedelji trudnoće kod svih trudnica koje nisu do tada nisu bolovale od dijabetesa ili
 • U cilju “skriniga” za dijabetesom u 6-12 nedelji posle porođaja u žena sa istorijom gestacijskog dijabetesa (koristeći kriterijume za negestacijski dijabetes)

Oralni test opterećenjem glukozom je nepotrebno izvoditi ukoliko su vrednosti šećera u krvi u rasponu koji ne ukazuje na dijebetes ili su u rasponu koji apsolutno potvrđuje dijabetes.Koliko su rezultati testa na oralno opterećenje glukozom pouzdani?


Rezultati testa mogu biti nepouzdani ukoliko pacijent nije sarađivao po predviđenom protokolu pripreme za test, ili tokom testa ili ukoliko je pacijent na dan izvođenja testa bio aktiva. U takvim situacijama preporučuje se ponavljanje testiranja.Interpretacija rezultata


 • Normalne vrednosti
 • Narušena tolerancija glukoze
 • Dijabetes

Našte

< 5.5 mmol/L
< 110 mg/dL

Nakon 2-h

< 7.8 mmol/L
< 140 mg/dL

Našte

5.5-6.9 mmol/L
110-126 mg/dL

Nakon 2-h

7.8-11 mmol/L
140-200 mg/dL

Našte

>7 mmol/L
>126 mg/dL

Nakon 2-h

>11.1 mmol/L
>200 mg/dL


Hemoglobin A1c (HbA1c) test


Hemoglobin A1c (HbA1c) test je još jedan koristan indicator, uz test tolerancije na glukozu, i koristi se za dijagnozu i praćenje dijabetesa. HbA1c je  glikozilirani hemoglobin, pokazuje prosečan nivo šećera u krvi za poslednja oko 3 meseca i pored svakodnevog kućnog merenja glikemija predstavlja još jedan metod za praćenje i kontrolu bolesti. Američko uruženje za dijabetes smarta vrednost HgbA1c veći od 6.5% dijagnostičku za dijabetes, a vrednosti u rasponu 5.7–6.4% u vezi sa visokim rizikom za razvoj dijabetesa.


Kako se izvodi test opterećenjem glukozom?Radi otkrivanja poremećaja metabolizma glukoze


 • Test se izvodi u jutarnjim satima
 • Nije dozvoljeno uzimanje hrane i pića 8h pre izvođenja testa
 • Prvo se vrši uzorkovanje venske krvi  našte ( radi merenja koncentracije glukoze nakon gladovanja).
 • Istovremeno se  uzima i uzorak mokraće za analizu (meri se prisustvo glukoze i ketonskih tela u urinu, te ukoliko je nalaz pozitivan kontraindikovano je izvođenje testa).
 • Potom se pacijentu da da popije 300 mL vodenog rastvora u kome je rastvoreno 75 grama
 • Tokom izvođenja testa pacijent mirujete, ne smete  konzumirati hranu i piće sem uzimanja vode.
 • Zabaranjeno je pušiti.
 • Krv za  analizu se ponovo uzima nakon 120 minuta i meri se  koncentracija šećera (glukoze) u krvi , i u mokraći


Rano otkrivanje gestacijskog dijabetesa


 • Test se sprovodi između 24. i 28. nedelje trudnoće (kod trudnica sa  niskim riikom za nastanak šećerne bolesti).
 • Test se izvodi u jutarnjim satima
 • Nije dozvoljeno uzimanje hrane i pića 8h pre izvođenja testa
 • Prvo se vrši uzorkovanje venske krvi  našte ( radi merenja koncentracije glukoze nakon gladovanja).
 • Istovremeno se  uzima i uzorak mokraće za analizu (meri se prisustvo glukoze i ketonskih tela u urinu, te ukoliko je nalaz pozitivan kontraindikovano je izvođenje testa).
 • Potom se pacijentu da da popije 300 mL vodenog rastvora u kome je rastvoreno 75 grama
 • Neophodno je mirovanje tokom izvođenja testa
 • Test se izvodi 3 h tokom koji nije dozvoljena konzumacija hrane, sme jedino da se pije voda
 • Nije dozvoljeno pušiti.
 • Krv za analizu se ponovo uzima nakon 60, 120 i 180 minuta i  meri se koncentracija glukoze (šećera ) u krvi, a koncentracija šećera u  mokraći meri se i na kraju testa.
 • Moguće je raditi test i pre 24.nedelje ukoliko je koncentracija šećera u krvi pri rutinskom merenju povišena.


Priprema za oralni test opterećenjem glukozom


 • Neophodno je tri dana pre izvođenja testa sprovoditi normalan režim ishrane, unositi najmanje 150g ugljenih  hidrata dnevno (bez restrikcija) .
 • Test se izvodi u ranim jutarnjim časovima. 8-12  sati pre dolaska na tesiranje ne sme se ništa jesti, niti piti, niti pušiti.  Dozvoljeno je jedino konzumiranje čiste vodu.
 • Pre testiranj, kao i tokom testiranja nije dozvoljena fizičko naprezanje.
 • Uz konsultaciju sa lekarom potrebno je da privremeno obustaviti uzimanje lekova koji utiču  na metabolizam glukoze (Gluformin, Metformin, Glucophage…) .

Ordinacija Limana 2024. Sva prava zadržana.